Menu

اخبار

22
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: آموزش زیست محیطی به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بینش زیست محیطی برگزار می شود
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، مهران نظری گفت: کلاس آموزش زیست محیطی توسط انجمن مردم نهاد سازمان خاک پاک سلماس و با نظارت اداره حفاظت محيط زيست این شهرستان در مدرسه ابتدایی هدف برگزار شد.
وی گفت: در این کلاس آموزشی دانش آموزان با موضوعات حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست آشنا می شوند
نظری افزود: عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب، هوا، خاک، مواد زائد، آفت کشها، کودهای شیمیائی، سرو صدا و نظایر آنها، حفظ و حمایت از محیط زیست و حیوانات وحشی و راهکارهای علمی و عملی جهت پیشگیری از تخریب محیط زیست از دیگر موضوعاتی هستند که دانش آموزان با آن آشنا می شوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: آموزش زیست محیطی به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بینش زیست محیطی افراد جامعه برای ایجاد علاقه، حس مسئولیت و مشارکت عمومی مردم کشور در حفاظت از محیط زیست با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی و رسانه های گروهی، تشکل های غیردولتی و بهره گیری از کلیه امکانات داخل کشور انجام می پذیرد . 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت