Menu

اخبار

20
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت : در این پایش نحوه جمع آوری ، نگهداری و بی خطرسازی پسماند بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی: پایش آلودگی و بررسی بی خطرسازی پسماندهای پزشکی و صحت عملکرد سیستم های تصفیه فاضلاب 31 بیمارستان استان مورد پایش زیست محیطی قرار گرفت.
موسوی گفت : اهمیت حفظ محیط زیست و بهداشت ایجاب می کند زباله های بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی به صورت مجزا از سایر زباله های شهری دفع گردند و قبل از وارد شدن به محل دفن ویژه این پسماندها از خطر آفرین بودن آنها جلوگیری شود.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت:با توجه به اهمیت پسماندهای پزشکی پایش دوره ای این مراکز در دستورکار قرار دارد و کارشناسان این استان بر نحوه فعالیت این مراکز نظارت مستمرداشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب با صدور اخطاریه و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می شوند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت