Menu

اخبار

24
رضا خیری رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران از رهاسازی 20 بال کبک در ارتفاعات منطقه آبگرم چالدران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی خیری گفت: در پی اجرای حکم قضایی صادره از سوی دادگستری این شهرستان در خصوص محکومیت شکارچی متخلف به رها سازی 20 بال کبک در طبیعت؛ امروز با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و نماینده دادستانی 20 قطعه کبک در زیستگاه مناسب این شهرستان رهاسازی شد.

شکارچی متخلف دستگیر شده اقدام به شکار 4 قطعه کبک نموده بود که در مهر ماه امسال توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دستگیر و به دادگستری معرفی گردیده بود.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت