Menu

اخبار

18
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب کفت :دو رشته تور از صیادان متخلف در سواحل رودخانه زرینه رود کشف شد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی علیرضا بقالی گفت:مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در سواحل رودخانه زرینه رود در داخل منطقه حفاظت شده تالاب سد نوروزلو 2رشته تور صیادی غیر مجاز کشف کردند.
وی افزود: متخلفین در صدد صید غیر مجاز با تور بودند بعداز مشاهده مأمورین از محل متواری وآلات ادوات مربوطه شامل 2 رشته تور به طول تقریبی 300 متر و 15 قطعه ماهی در محل کشف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب کفت :در حال حاضر مسیرهای رودخانه در قالب پروانه انتفاعی صیاد و بر اساس ضوابط زیست محیطی مربوطه به صیادان ذیصلاح واگذار شده است و هرگونه صیادی افراد غیر و خارج از ضوابط ،غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت