Menu

اخبار

21
در مراسمی با حضور کریم شافعی معاون مدیریت توسعه، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، رحمان وهاب زاده به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، شافعی در این مراسم با مرور خطبه سوم نهج البلاغه، گفت: در فرهنگ اسلامی، مبنای مدیریت، تکلیف است و این بدان معنا است که کسانی باید مسئولیت بپذیرند که از حق مظلوم دفاع، با ظالم مبارزه و حقوق ملت را ادا کنند.
وی اشاره ای هم به چالش های سازمانی در بحث منابع اعتباری داشت و افزود: ضعف در برنامه از دیگر چالش های محیط زیست است که برای رفع آن نیازمند آسیب شناسی دقیق در این حوزه هستیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اینکه کارشناسان توانمند و با استعداد نخستین سرمایه و آب، باد، خاک، هوا و محیط زیست به معنای عام دیگر سرمایه مهم محیط زیست است، تصریح کرد: توجه و تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان بر اهمیت حفظ محیط زیست، همچنین مطالبه گری و افزایش آگاهی مردم در این حوزه از دیگر سرمایه های ارزشمند است.
شافعی خاطرنشان کرد: نگاه و توجه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری به محیط زیست، ظرفیت و فرصتی ارزنده است که بهره گیری مناسب از آن، آینده ای روشن برای محیط زیست را رقم می زند.
این مقام مسئول گفت: اصلاح روش ها از طریق تدوین استراتژی و برنامه، تدوین آئین نامه و دستورالعمل برای قانون های هوای پلک و حفاظت از تالاب ها، اجرایی کردن بندهای محیط زیستی برنامه ششم نیاز به همکاری منابع انسانی سازمان دارد.
وی یکی از وظایف دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را ارائه برنامه ای جامع برای سال 1397 دانست و افزود: بازرسی عملکرد دقیق می تواند بسیاری از خطاها را اصلاح و مسیر درست را مشخص کند.
** دفتر بازرسی بازوی امین و رکن اساسی مدیریت است
بنابراین گزارش، رحمان وهاب زاده مدیرکل جدید دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم با بیان اینکه کار در محیط زیست سخت است زیرا گرچه موضوع در ظاهر ساده به نظر می رسد اما بسیار حیاتی است، گفت: خدمت در محیط زیست وظیفه خطیری برای حفظ حقوق شهروندی مردم است.
وهاب زاده اشاره ای هم به برخی چالش های محیط زیستی همچون گرد و غبار، خشک شدن تالاب ها و تهدید گونه های ژنتیکی ارزشمند داشت و اظهار کرد: برخی از این چالش ها به دلیل بی توجهی و غفلت از سهم خواهی برای محیط زیست بوده است.
وی، افزایش روحیه همکاری و تعامل و ایجاد محیط آرام را از جمله شروط موفقیت دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان برشمرد و افزود: پرهیز از ایجاد حاشیه، کمک به عدم تکرار اشتباه ها و خطاها و همراهی با سیاست های سازمانی از جمله اولویت های کاری دفتر است.
وهاب زاده گفت: دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات را بازوی امین و رکن اساسی مدیریت و سازمان است.
** رسیدگی به 20 هزار شکایت مردمی
همچنین، مرتضی فرید مدیرکل سابق دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه کار برای مردم به ویژه در محیط زیست فرصت خدمت است، گفت: دفتر بازرسی رکن مهم سازمان است و این جایگاه به حدی مهم است که رئیس سابق سازمان معتقد بود که در صورت عدم همراهی دفتر بازرسی، هیچ فساد گسترده ای رخ نخواهد داد.
فرید با تشریح برخی اقدامات صورت گرفته در این دفتر، افزایش ارتباطات بین سازمانی به ویژه هم افزایی و همکاری با دستگاه هایی همچن وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور، اضافه شدن بازرسی های موضوعی در حوزه هایی همچون پسماند به بازرسی های دوره ای، رعایت انصاف و حریم شخصی افراد را از مهم ترین دستاوردهای دوره خدمت خود در دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد.
وی رسیدگی، بررسی و پاسخگویی به 20 هزار شکایت مردمی، انجام 60 مورد بازدید موضوعی و تهیه گزارش های ارزیابی در این موارد، برنامه ریزی برای حضور و ارائه گزارش 20 دستگاه مختلف در سفرهای استانی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برخی دیگر از اقدامات صورت گرفته در دوره مدیریت خود اعلام کرد. 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت