Menu

اخبار

19
رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت:هدف از برگزاری اولین کارگاه حفاظت از گونه های درمعرض انقراض بررسی وضعیت گونه های حیات وحش درخطر انقراض می باشد
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ، اکبرمحمدیان گفت :در راستای پیشبرد اهداف سازمانی اولین کارگاه مشارکتی حفاظت از تالابها که با حضور انجمن حامیان و پژوهشگران تهران،کارشناسان طرح حفاظت از تالابها،بخش اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان،جوامع محلی وتشکلهای زیست محیطی درمحیط بانی گرده قیط (تالاب سولدوز)برگزارشد.
محمدیان گفت: هدف از کارگاه بررسی وضعیت گونه های حیات وحش درخطر انقراض می باشد.
وی افزود :در این کارگاه مباحثی چون مکانهای زیست و زادآوری پرندگانی چون غاز خاکستری،غاز پیشانی سفید،اردک سرسفید واردک مرمری وبرخی گونه های دیگر درتالاب سولدوز و سایر تالابها مورد بحث قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با بیان اینکه جوامع محلی بیشترین اطلاعات را درخصوص وضعیت پرندگان دارند گفت: با حضور جوامع محلی روستاهای حاشیه تالابها دراین کارگاه و استفاده از نظرات وپیشنهادات آنها ،اطلاعات دقیق تری را از گونه های درمعرض انقراض پرندگان بدست آوردیم.
محمدیان گفت: تالاب سولدوزبا مساحت حدود 600هکتار که قابل توسعه نیز می باشد زیستگاه مهمی برای اکثر پرندگان آبزی وکنار آبزی ومهاجر بوده وسالانه هزاران پرنده درآن زیست وزادآوری می نمایند

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت