Menu

اخبار

18
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین دژ گفت: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمایت قاطع خود را در زمینه حمایت مامورین یگان حفاظت این شهرستان دربرخورد با متخلفین شکار و صید اعلام نمود.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، وحید چمنی گفت:مامورین یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین دژبا دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان دیدار کردند.
چمنی در این دیدار گزارشی از وضعیت محیط زیست این شهرستان و وضعیت حیات وحش ارائه کرد .
وی گفت: با توجه به حجم زیاد اسلحه های شکاری در دست مردم خصوصاٌ ساکنین داخل مناطق وشکارگاهها و همچنین با توجه به کمبود نیروی اجرایی خواستار حمایت مراجع قضایی در برخورد با متخلفین شکار و صید شد.
شکاری نیا دادستان عمومی وانقلابی شهرستان نیز ضمن قدردانی از دیدار باکارکنان محیط زیست گفت: با توجه به وضعیت محیط زیست و لزوم حفاظت ازآن ازنیروهای یگان حفاظت خواست با تمام تلاش درامر حفاظت از محیط زیست بکوشند وحمایت قاطع خودرا دراین زمینه اعلام کرد

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت