Menu

اخبار

16
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از کشف و ضبط سه قبضه اسلحه شکاری در کوهستانهای آفان، شهرستان مهاباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی سخنور گفت: در راستای گشت و کنترل مستمر و شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت این اداره در سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه، موفق به دستگیری سه نفر متخلف شکار و صید در کوهستانهای آفان شهرستان مهاباد شدند.
سخنور افزود: از متخلفین دو قبضه اسلحه شکار مجاز، یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز و لاشه سه قطعه پرنده کبک کشف و ضبط گردید وهمچنین متخلفین می بایستی مبلغ000/000/6 ریال را بابت ضرر و زیان سه قطعه پرنده مذکور به حساب تمرکز درآمد جرایم شکار واریز نمایند.
کبک از پرندگان زیبا و خوش آوازی است که به علت شکار بی رویه صیادان تعداد آن در بعضی از مناطق کاهش یافته است . کبک را می توان در کویرها و دامنه های کوهها و صخره ها مشاهده و معمولاً از گیاهان شامل علفها و دانه های آنها، برگ گیاهان و میوه بوته ها بر اساس فروانی و دسترسی فصلی تغذیه می کند. 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت