Menu

اخبار

22
اکبر محمدیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از کشف وضبط 3 قبضه اسلحه شکاری از شکارچیان متخلف در مناطق کوهستانی خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی محمدیان گفت:در پی گشت وکنترل شبانه روزی مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نقده 3 نفر شکارچی متخلف که قصد شروع به شکار در مناطق کوهستانی دشت قوره نقده را داشتند، دستگیر شدند.
محمدیان افزود: از متهمان 3 قبضه اسلحه شکاری کشف وضبط ومراتب جهت اقدامات بعدی صورتجلسه گردید.
وی با اشاره بر اینکه هیچگونه مجوزی برای شکار صادر نشده به شکارچیان توصیه نمود که به قوانین ومقررات شکار وصید احترام گذاشته واز اقدام به شکار خودداری نمایند.
وی یادآور شد: جهت جلوگیری از تخلفات شکار وصید وحفاظت از زیستگاههای شهرستان ، گشتهای منظم شبانه روزی وپایش منطقه توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نقده انجام می پذیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده به متخلفین شکار وصید هشدار داد که مامورین یگان حفاظت به طور شبانه وروز درمنطقه حضور داشته وبا هرگونه تخلف شکار وصید برخورد جدی وقانونی خواهند نمود.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت