Menu

اخبار

22
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو از برگزاری جلسه بررسی راهکارهای آموزش صحیح و ارتقاءفرهنگ زیست محیطی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی احمد باقرزاده گفت: به منظور بررسی راهکارهای ارائه آموزش های صحیح فرهنگ زیست محیطی در مدارس و ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه جلسه ای با مسئولین ادارات شهرستانی برگزار گردید.
باقرزاده گفت: این جلسه با حضور مدیریت محیط زیست سازمان منطقه آزاد ماکو،مدیریت آموزش و پرورش ،مدیریت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، شورای اسلامی، نمایندگان انجمن های زیست محیطی در محل اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان برگزار گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو گفت: پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مهم و قابل ارائه در مدارس مقرر گردید در راستای ارائه آموزش های صحیح از محققین و صاحبان نظر در این حوزه در برنامه ریزی و تدوین برنامه ی آموزشی جهت ارائه در مدارس استفاده گردد.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت