Menu

اخبار

21
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت : پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده همزمان با هفته محیط زیست با حضور در فرمانداری با فرامرزی فرماندار این شهرستان دیدار وگفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی ، اکبر محمدیان گفت : دراین دیدار ضمن تشریح وظایف سازمانی همکاران گزارشی از اهم اقدامات وفعالیتهای صورت پذیرفته در شهرستان ارائه وبیان شد.
محمدیان ضمن تبریک هفته محیط زیست گفت: یکی از دغدغه های اساسی رعایت مسائل زیست محیطی می باشد و بحث محیط زیست دیگر از قالب شعار درآمده و خطرات مربوط به محیط زیست کاملاً ملموس شده است پس ما همه وظیفه داریم از محیط زیست به خوبی حفاظت کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز در بحث محیط زیست بحث پسماند و نخاله های ساختمانی از اصلی ترین مشکلات شهری این شهرستان است.
فرماندار شهرستان نقده نیز ضمن تشکر از زحمات وتلاش کارکنان محیط زیست ، فعالیت محیط زیست را بسیار حساس ، ظریف ومهم توصیف نموده وبر لزوم اهتمام وجدیت در اجرای وظایف سازمانی وبرخورد قاطع با متخلفین شکار وصید وتخریب کنندگان محیط زیست تأکید نمودند.
فرماندار در این دیدار بیان کرد: تقویت و حفاظت از محیط زیست باید در دستور کار همه دلسوزان به انسان قرار گیرد.
وی افزود: تخریب محیط زیست پیامدهای ناگواری برای بشریت دارد، لذا اهمیت دادن به موضوع محیط زیست درحقیقت حفظ زندگی سالم برای انسان ها است.
در ادامه محمدیان رئیس حفاظت محیط زیست نقده در خصوص هفته محیط زیست ،اهمیت محیط زیست ، وظایف سازمان حفاظت محیط زیست ومشکلات توضیحاتی را ارائه داد.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت