Menu

اخبار

25
رئیس اداه حفاظت محیط زیست سردشت گفت: اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سردشت در سال 98 برگزار شد
برگزار گردید.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایحان غربی خالد بایزیدی گفت : این جلسه بمنظور مدیریت اصولی پسماندهای سردشت، ربط، میراباد و نلاس و همچنین مدیریت پسماندهای کشاورزی و پزشکی برگزار شد.
وی افزود: در ابتدای جلسه رئیس اداره حفاظت محیط زیست به آمار و اطلاعات و میزان پسماندهای تولید ی شهرستان اشاره وگفت سرانه تولید زباله شهری به نسبت میانگین کشوری بالا بوده که نشان از مصرف گرایی زیاد در این شهرستان دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با فرهگ سازی در زمینه مدیریت پسماند و اصلاح الگوی مصرف، اجرای برنامه تفکیک زباله از مبدأ می تواند تأثیر مثبتی در کاهش تولید زباله داشته باشد.
بایزیدی همچنین گفت: در ادامه جلسه هریک از اعضای کارگروه به اجرای برنامه های خود در راستای مدیریت پسماندها و اهم اقدامات انجام گرفته پرداختند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گفت: در پایان جلسه فرماندار سردشت ضمن اشاره به اهمیت موضوع پسماند، از اعضای کارگروه شهرستان درخواست نمود نسبت به پیگیری مصوبات و مدیریت پسماند شهرستان اقدامات جدی انجام دهند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت