Menu

اخبار

25
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: واحد های فعال شهرستان میاندوآب گزارش خوداظهاری را اعلام نموده اند و وجود هرگونه آلودگی منوط به آنالیز نتایج آزمایشگاه معتمد و بررسی پارامترهای اندازه گیری شده می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بقالی گفت :بر اساس ضوابط پایش خود اظهاری نمونه برداری های لازم بر اساس ضوابط زیست محیطی از تعدادی واحد صنعتی و بیمارستانی بعمل آمد .
بقالی گفت:در بخش صنایع آلاینده از جمله کارخانه تولید اسید سولفوریک و واحد تهیه آسفالت، در بخش دود کش نمونه برداری های لازم صورت گرفت .
وی اضافه کرد در بخش بیمارستان ضمن پایش واحد بیخطر ساز زباله های عفونی از پساب خروجی بیمارستان نمونه برداری انجام شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب تصریح کردبراساس الزامات قوانین بالادستی:«کلیه واحدهای تولیدی،خدماتی وزيربنايی بايدبراساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زيست نسبت به نمونه برداری واندازه گیری آلودگیهاوتخريبهای خوداقدام ونتیجه رابه سازمان مذکورارائه دهند».
بقالی افزود: واحد های فعال شهرستان به ارائه گزارش خوداظهاری در پایش اقدام نموده اند که وجود هرگونه آلودگی منوط به آنالیز نتایج آزمایشگاه معتمد و بررسی پارامترهای اندازه گیری شده میباشد.
وی خاطر نشان کردصدور وپیگیری اخطاریه زیست محیطی ،پایش وضعیت موجود واحدها از نظر سایر آلودگی های محیطی از دیگر اقدامات انجام شده توسط کارشناسان اداره محیط زیست در این یازدید ها بوده است .

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت