Menu

اخبار

25
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از پلمپ و تعطیلی یک واحد آلاینده ماشین شویی در میاندواب خیر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بقالی گفت : کارشناسان پایش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از یک واحد کارواش آلاینده در حاشیه این شهر بازدید نمودند ودر بازدیدها شاهد آلایندگی این کارواش بودند.
وی گفت : با توجه به الایندگی چندین بار اخطاریه زیست محیطی صادر گردید ولی نسبت به رفع آن اقدام نشده بودو به دلیل آلایندگی شدید و عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی، این واحد با صدور حکم مقام قضایی پلمپ شد.
وی افزود : نمونه برداری های لازم از پساب این واحد انجام گرفت وپساب آن بدون هیچ گونه تصفیه و به صورت خام به بیرون از واحد تخلیه می شود.
بقالی گفت: این واحد با سرویس دهی به خودروهای سنگین و شستشوی تانکرهای حمل مواد نفتی، بدون هیچ گونه تصفیه ،پساب های آلوده به مواد نفتی و روغنی را در مسیر انهار زهکش و کانال جمع آوری آب های سطحی اطراف واحد رهاسازی کرده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب تصریح کردبراساس الزامات قانون؛ تمامی واحدهای تولیدی ،خدماتی و زیربنایی ملزم به کنترل آلایندگی و از جمله رعایت ضوابط زیست محیطی در تصفیه پساب خروجی به منابع پذیرنده خارجی می باشند.
کارواش های موجود در سطح شهر و خصوصا حاشیه شهر میاندوآب که عمدتا سرویس و تمیزکاری خودروهای تانکر سوخت در آنها صورت میگیرد،با تخلیه پساب های دارای مواد نفتی،روغنی ، دترجنت ها و سایر آلاینده های شیمیایی موجب آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می شوند .

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت