Menu

اخبار

22
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره سه نفر متخلف شکار و زنده گیری غیرمجاز را در ارتفاعات کوهستانی این شهرستان دستگیر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به نقل از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد ، مأمورین یگان حفاظت این اداره در حین گشت وکنترل در مناطق استحفاظی مهاباد در ارتفاعات گارگ و هرمه، سه نفر متخلف شکار و زنده گیری غیر مجاز پرنده کبک را دستگیر نمودند. از متخلفین هشت بال کبک وحشی ،هفده رشته تور دام مخصوص زنده گیری کبک ،یکدستگاه ضبط صوت و بلندگوکشف و پرونده متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به دادگستری ارجاع شد.
بنا به اظهار فاروق سخنور ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد، متخلفین با استفاده از صدای ضبط شده کبک وپخش آن در حین ارتکاب جرم توسط مأمورین یگان حفاظت اداره دستگیر شدند.
گفتنی است طبق آخرین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، جریمه هر قطعه کبک 200 هزار تومان است.


Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت