Menu

اخبار

16
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت : سوم مارس ، برابر با 12 اسفند ، روز امضای کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری وگیاهان وحشی در معرض خطر انقراض ونابودی ( CITES) به عنوان روز جهانی حیات وحش می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اکبر محمدیان گفت: به همین مناسبت و با هدف ارتقای سطح آگاهی های دانش آموزان وجلب توجه دانش آموزان برای آشنایی با گونه های جانوری وگیاهان وحشی در معرض خطر انقراض ، لزوم حفظ زیستگاهها وراهکارهایی برای حفظ این عناصر حیات کلاسهای آموزش زیست محیطی در مدرسه روستای یادگارلو برگزار شد.
محمدیان افزود : آموزش وفرهنگ سازی از مقوله های مهم واثر گذار درجامعه بوده وفعالیت بیشتر دراین بخش می تواند درحفاظت وحراست از محیط زیست وعرصه های طبیعی واشاعه فرهنگ زیست محیطی تأثیر به سزایی داشته باشد.
محمدیان با تأکید بر شعار امسال روز جهانی حیات وحش تحت عنوان زندگی زیر آب : برای مردم وسیاره افزود: روز جهانی حیات وحش روزی برای گرامیداشت وبالا بردن آگاهی عمومی در مورد حیوانات وگیاهان وحشی جهان است واین اولین روز جهانی حیات وحش است که موضوع آن ( زندگی زیر آب ) است وفرصت بسیار خوبی برای بالا بردن آگاهی در مورد تنوع بی نظیر زندگی دریایی ، اهمیت حیاتی گونه های دریایی برای توسعه انسانی است
وی افزود: در 20 دسامبر 2013 ، در شصت وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) روز سوم مارس ، برابر با 12 اسفند ، روز امضای کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری وگیاهان وحشی در معرض خطر انقراض ونابودی ( CITES) به عنوان روز جهانی حیات وحش اعلام شد.
محمدیان در ابراز امیدواری کردبا همکاری و هماهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده، آموزش زیست محیطی به صورت مستمر در مدارس ومراکز آموزشی شهری وروستایی تداوم یابد.


Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت