Menu

اخبار

14
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: کارگاه آموزشی سیپا به منظور آموزش جوامع محلی و تبیین مفهوم سیپا برای ذینفعان و ساکنین در حوزه آبریز دریاچه ارومیه برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی فاروق سخنور گفت: کارگاه سیپابا همکاری طرح حفاظت از تالابهای ایران ، اداره کل حفاظت محیط زیست و توسط انجمن حمایت از حیات وحش و کانون سبز گردشگری کانی برازان برگزار شد.
وی افزود: پس از مرور گزارش کارگاه اول از جمله تحلیل ذینفعان،دسته بندی از نظر میزان تأثیر گذاری،نوع رابطه با تالاب و چالش های درگیر شدن در فرآیند تدوین برنامه،بررسی میزان نفوذ و علاقمندی دست اندر کاران مختلف تالاب در تدوین برنامه،شناسایی مشکلات و چالش ها،حاضرین در کارگاه بحث و گفتگو کردند.
وی گفت: استفاده از ابزارهای آموزشی و ارتقاء آگاهی در کلیه سطوح محلی،منطقه ای و ملی جهت ترویج ارزشها و کارکردهای تالاب،تبدیل شدن گروههای هدف کلیدی و ذینفعان اصلی به طرفداران با انگیزه برای حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب و حمایت و فراهم آوردن ابزارهای لازم برای اجرای مؤثر فعالیت های ارتباطات،آموزش،مشارکت و آگاهی رسانی در خصوص تالابها در سطوح ملی و محلی از اهداف عملیاتی طرح سیپا می باشد.
ابوالفضل آبشت مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران گفت: در تدوین برنامه سیپا سه اصل از جمله موضوع اثر مرکب،برنامه ریزی ونگرش حائز اهمیت می باشند.
وی افزود: این کارگاه با همکاری طرح حفاظت از تالابهای ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی توسط انجمن حمایت از حیات وحش کانی برازان و کانون سبز گردشگری کانی برازان برگزار گردید. 
 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت