Menu

اخبار

12
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه از تحویل یک بهله سارگپه و رهاسازی آن در مناطق طبیعی و زیستگاه این پرنده خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط‌ زیست آذربایجان غربی فاروق سلیمانی گفت: با همکاری یک جوان طبیعت دوست اشنویه ای یک بهله سارگپه از شکارچیان خریداری و بعد از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست و بررسی وضعیت جسمانی در طبیعت رها سازس شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: این پرنده از نوع شکاری منطقه بوده و نقش بسزایی در اکوسیستم و زنجیره غذایی حیات وحش ایفا می کند ولی متأسفانه عده ای بدون داشتن اطلاع از اهمیت زیست محیطی جهت سودجویی اقدام به شکار و فروش آن می کنند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت