Menu

اخبار

16
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین دژ از بازدید وپایش مشترک محل های دفن پسماند دراین شهرستان خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی وحید چمنی گفت: این بازدید مشترک با حضور کارشناسان مرکزبهداشت ، اداره محیط زیست این شهرستان انجام شد.
وی افزود: کارشناسان ضمن بازدید از وضعیت محل دفن پسماند روستایی وشهری محل ها را از لحاظ زیست محیطی وبهداشتی بررسی کردند
چمنی گفت: در شهرستان شاهین دژ دو سایت دفن زباله روستایی دارای مجوز وسه مرکز دفن پسماند شهری در شهرهای شاهین دژ، محمود آباد وکشاورز وجود دارد که دو محل دفن پسماند شاهین دژ ومحمودآباد دارای مجوزهای می باشند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت