Menu

اخبار

21
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: نظارت و پایش واحدهای تولید آسفالت و ایزوگام شهرستان ارومیه بصورت مرتب انجام می شود.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خانی افزود: یکی از وظایف ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان ها در راستای مسائل و چالش های زیست محیطی استان ها، نظارت و پایش مداوم و دوره ای واحدهای صنعتی اعم از تولیدی و خدماتی می باشد.

وی گفت: یکی از صنایع تولیدی که به سبب ماهیت تولیداز صنایع آلاینده استان محسوب می می شود واحدهای تولید آسفالت و ایزوگام می باشند. به همین جهت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، بازدید و پایش این واحدها را که بالغ بر 40 واحد می باشند، همواره جزء رئوس برنامه های پایش قرار می دهد.

خانی افزود: از آغاز سال جاری تا کنون کلیه واحدهای تولید آسفالت و ایزوگام شهرستان ارومیه حداقل یک بار و در برخی موارد بیشتر، مورد پایش و نمونه برداری قرار گرفته اند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت