Menu

اخبار

19
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: مانور اطفاء حریق به منظور آمادگی پرسنل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی مهران نظری افزود: مانور اطفاء حریق در مراتع و منابع طبیعی با حضور فرماندار، ، اعضای ستاد مدیریت بحران ،ادارات منابع طبیعی شمال استان، یگان حفاظت محیط زیست، انجمن های مردم نهاد و جوامع محلی در منطقه سلیمان خاطر شهرستان سلماس برگزار شد.
نظری گفت: مانور اطفاء حریق به منظور آمادگی کامل پرسنل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و سایر ارگانها برای جلوگیری از آتش سوزی درمراتع شهرستان برگزار شد.
وی افزود: هدف از اجرای مانور ارزیابی توانایی های ادارات و نیروهای یگان حفاظت در اطفاء حریق در جنگلها و مراتع، آمادگی پرسنل و چگونگی مدیریت بحران در هنگام حریق، فراهم کردن تجهیزات در حالات اضطراری و رفع نواقص احتمالی آن بود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی عضو کارگروه بررسی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ پیشگیری از وﻗﻮع حریق در جنگلها و مراتع و ارزیابی توانایی و عملکرد ادارات منابع طبیعی شمال استان و محیط زیست شهرستان و ﺟﻠﻮگیری از روﻧﺪ ﺗﺨﺮیب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻖ در زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی را از دیگر اهداف این مانور دانست.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت