Menu

اخبار

17
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه عادی صید ماهی با تور و قلاب به حفاظت محیط زیست آذربایجان¬غربی خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، محمد خلیلی فرمانده گفت: فرآیند صدور پروانه های صید ماهی به وسیله تور و قلاب ماهیگیری از تیر ماه سال جاری آغاز شده است.
خلیلی گفت: با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سازمان،امسال بهاء پروانه صید عادی ماهی با تور ، مبلغ دو میلیون ریال تعیین شده است؛که اعتبار این پروانه¬ها نیز از تاریخ صدور تا پایان دی ماه سال جاری خواهد بود.
وی همچنین در رابطه با روز های مجاز و شرایط صید با تور گفت: دارندگان پروانه صید می توانند در روزهای چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه هر هفته در آب های آزاد استان اقدام به صیادی کنند.میزان مجاز صید در هر روز 20 قطعه تعیین شده است و همچنین تور مورد استفاده برای صیادی با ید از نوع سالیک با چشمه های بالاتر از 40 میلی¬متر باشد.
خلیلی در خصوص پروانه صید ماهی با تک قلاب نیز گفت: اعتبار این پروانه ها نیز 2 ماهه بوده که مبلغ دویست و سی هزار ریال بهاء برای آن تعیین شده است.دریافت کنندگان این پروانه مجاز خواهند بود روزانه حداکثر 10 قطعه ماهی با قلاب صید کنند.
وی در ادامه گفت: متقاضیان می توانند برای خرید اینترنتی پروانه به سامانه شکار و صید به نشانی اینترنتی،www.eservice.doe.ir مراجعه و ضمن مطالعه راهنمای نحوه صدور پروانه ماهیگیری نسبت به خریداری آن اقدام کنند.
وی تاکید کردک متقاضیانی که از طریق سامانه شکار و صید اقدام به خریداری پروانه کرده باشند،بایستی با در دست داشتن برگه تائید پرداخت بهاء پروانه،جهت دریافت آن به ادارات محیط زیست استان مراحعه نمایند.
صید آبزیان از جمله انواع ماهی نیاز به اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست دارد و صید بدون پروانه تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت