Menu

اخبار

14
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: بیمارستان های دولتی و خصوصی شهرستان ارومیه مجهز به دستگاه بی خطر ساز اتوکلاو و هیدروکلاو بوده و پسماندهای عفونی پس از بی خطر سازی به سایت زباله نازلو منتقل و بصورت کاملاً بهداشتی دفن می شوند.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مختار خانی گفت: پایش ها با حضور نماینده معتمد آزمایشگاه محیط زیست، کارشناس بهداشت محیط بیمارستانها و با نظارت کارشناس محیط زیست شهرستان ارومیه و بر اساس ضوابط قانون مدیریت پسماند و در راستای اجرای مصوبات زباله های عفونی به منظور اطمینان از صحت فعالیت و سالم بودن دستگاه بی خطر ساز صورت گرفته است.
خانی گفت: با توجه به مخاطرات مهم پسماند بر سلامت جامعه و منابع آب و خاک کلیه بیمارستان های دولتی و خصوصی شهرستان ارومیه مجهز به دستگاه بی خطر ساز اتوکلاو و هیدروکلاو بوده و پسماندهای عفونی پس از بی خطر سازی به سایت زباله نازلو منتقل و بصورت کاملاً بهداشتی دفن می شوند.
وی افزود: دستگاه بی خطر ساز پسماندهای عفونی بیمارستان های امام خمینی، صولت، امام خمینی، شفا و شهید عارفیان پایش زیست شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه افزود : مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها و و آیین نامه اجرایی آن مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولید کننده خواهد و مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت