Menu

اخبار

21
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: مسئولین واحدهای صنعتی ملزم هستند فاضلاب صنعتی وبهداشتی تولیدی واحد خود را در زمان فعالیت با استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب مناسب به نحوه بهینه مدیریت نمایند.
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی ، اکبر محمدیان گفت: 15 خرداد ماه هرسال به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است که شعار " غلبه بر آلودگی پلاستیک " به عنوان شعار امسال روز محیط زیست انتخاب شده است . به این منظور کارشناسان پایش این اداره از برخی واحدهای صنعتی وآلاینده پایش کردند.
محمدیان گفت: کارشناسان این اداره به صورت مکرر وهدفمند به پایش واحدهای صنعتی وخدماتی می پردازند وبر کلیه فعالیت های صنعتی ، کشاورزی وخدماتی که امکان آلودگی های زیست محیطی می باشند نظارت می نمایند .
وی افزود : در این شهرستان 2 واحد شهرک صنعتی ، 2 واحد کشتارگاه صنعتی ، کارخانه قند ، واحد آسفالت وچندین واحد فعال شن وماسه وجود دارد که از مهمترین مراکز فعال در این شهرستان می باشند.
محمدیان گفت : مسئولین واحدهای صنعتی ملزم هستند فاضلاب صنعتی وبهداشتی تولیدی واحد خود را در زمان فعالیت با استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب مناسب به نحوه بهینه مدیریت نمایند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده افزود: واحدهای صنعتی بایستی بر اساس ماده 192 برنامه پنجم توسعه در قالب طرح خود اظهاری نسبت به خود اظهاری بالقوه منابع آلاینده آب ، خاک وهوا به صورت دوره ای در زمان فعالیت از طریق آزمایشگاه های معتمد محیط زیست اقدام کرده ونتایج را به اداره محیط زیست ارسال نمایند.
وی گفت : مسئولین واحدهای صنعتی باید فضای سبز کافی در محدوده واحدهای صنعتی خود در خارج از شهرک های صنعتی به میزان 25 درصد از مساحت واحد ودر محدوده شهرک های صنعتی به میزان 10 درصد ایجاد کنند. 
 
 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت