Menu

اخبار

21
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین دژ از کشف یک مورد تخلف وضبط تعدادی ادوات شکار وصید وزنده گیری کبک دراین شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی،وحید چمنی گفت: در در بازرسی از یک واحد مسکونی در روستای اوزان سفلی ازتوابع این شهرستان 2قبضه اسلحه شکاری ، 5رشته تور دام ماهیگیری غیرمجاز، 18رشته تور دام زنده گیری کبک، 7عدد قفس وسایر ادوات زنده گیری کشف شد.
وی گفت : این ادوات با همکاری مامورین نیروی انتظامی و با اخذ حکم قضایی انجام و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجا, شد.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت