Menu

اخبار

21
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی از بازدید مشترک اعضای ستاد نظارت بر عملکرد مراکز معانیه فنی از مراکز معانیه فنی شهرستان خوی به مناسبت هفته محیط زیست خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی جبرائیل قلی پور گفت :
از جمله اهداف تاثیر مراکز معانیه فنی افزایش ایمنی رفت و آمد با خودرو، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش در مصرف انرژی میباشد.
وی گفت با توجه به نقش کلیدی مراکز فنی خودرو در کنترل میزان آلودگی ناشی از خروجی اگزوز خودرو ها، این مراکز توسط کارشناسان پایش اداره حفاظت محیط زیست خوی بصورت مستمر مورد بازدید کارشناسی قرار می گیرند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی افزود: اعضای ستاد نظارت بر عملکرد مراکز معانیه فنی خوی از دو مرکز مستقر دراین شهرستان بازدید کردند..

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت