Menu

اخبار

21
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: تعدادی تاکسیدرمی پرندگان و حیوانات از طرف خانواده مرحوم حاجی مصطفی صفا به اداره حفاظت محیط زیست مهاباد اهدا گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی فاروق سخنور گفت: گونه های تاکسیدرمی شده شامل عقاب طلایی،خوتکا ماده،روباه،کاکائی ارمنی،کلاغ،مار،دو عدد لاک پشت کوچک،خرگوش اهلی،قرقی،راسو،کبک،ماهی پف کننده و گورکن در این اداره نگهداری می شوند.
سخنور گفت: این گونه ها از پرندگان و حیوانات تلف شده در طبیعت ساخته شده اند.
وی گفت: گونه‌های جانوری هر کدام به فراخور خود ارزش تنوع زیستی دارند همچنین از جهت گردشگری، اقتصادی و مسایل مختلف مهم هستند. بنابراین با فرهنگ سازی بین اقشار مختلف جامعه می توانیم گامی بزرگ در جهت بقای موجودات زنده برداریم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: حفاظت از محیط زیست و بافت جانوری با توجه به افزایش شکارها و سودجویی سودجویان امری مهم است که باید بدان توجه شود چرا که نابودی محیط زیست و انقراض جانوران موجب برهم زدن چرخه طبیعت بکر کشور می شود.

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام

ایمیل

وب سایت