ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 

 

 

 

مقام معظم رهبری: تقویت نظارت بی اغماض مهمترین راهکار برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان است/ نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی بسیار مهم است

 

     

کمينه چاپ  
کنفرانسها و همایشهای آتی

  

 

 

 

کمينه چاپ  
میزان شاخص آلودگی هوا


 

کمينه چاپ  
سایتهای مرتبط

 استانداری  آذربایجان غربی

جهت دسترسی کلیک نمایید!

بازدید همسران سفرای خارجی در ایران از وضعیت دریاچه ارومیه

جهت دسترسی کلیک نمایید!

بازدید همسران سفرای خارجی در ایران از وضعیت دریاچه ارومیه

جهت دسترسی کلیک نمایید!

بازدید همسران سفرای خارجی در ایران از وضعیت دریاچه ارومیه

جهت دسترسی کلیک نمایید!

بازدید همسران سفرای خارجی در ایران از وضعیت دریاچه ارومیه

جهت دسترسی کلیک نمایید!

بازدید همسران سفرای خارجی در ایران از وضعیت دریاچه ارومیهکمينه چاپ  
 

ارتباط با مدیر کل مهندس پرویز آراسته

کمينه چاپ  
فراخوان

 

واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

جایزه ملی محیط زیست

سرشماری حیات وحش

  

دستورالعمل نحوه واگذاري قرق

اختصاصي و ضوابط بهره برداري از آنها

کمينه چاپ  
اطلاع رسانی
 
هواشناسی آذربایجان غربی